Actievoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble DCE bv met zetel gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever België (hierna: ‘P&G’) georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.ffo.nl/delhaize.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door P&G bekend gemaakt worden via de website www.ffo.nl/delhaize.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 20 mei 2021 00:00 en eindigt op 26 mei 2021 23:59 en speelt zich uitsluitend af bij de fysieke winkels van Delhaize group (Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize) en de webshop in België (www.delhaize.be). U kunt het kassaticket van uw aankoop, die heeft plaatsgevonden tussen 20 mei 2021 00:00 en 26 mei 2021 23:59, uploaden t/m 9 juni 2021 23:59. Let op: u kan enkel deelnemen aan deze Actie indien u geen gebruik hebt gemaakt van andere acties en/of prijskortingen (bijvoorbeeld door middel van coupons) voor één of meerdere van de producten waarmee u deelneemt aan deze Actie.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze actie en worden na afloop van deze actie verwijderd (zie ook 3.12)

2. De Actie
2.1 Koop tussen 20 mei 2021 00:00 en 26 mei 2021 23:59 tijdens de openingstijden van de fysieke winkels van Delhaize group (Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize) en de webshop in België 3 producten van de deelnemende merken te weten; Dreft, Antikal, Mr. Propre, Febreze, Swiffer, Dash, Ariel en Lenor (pick&mix) en ontvang een gratis bol.com cadeaukaart t.w.v. €20,-. Bewaar uw kassaticket waarop de aankoop vermeld staat. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere acties/prijskortingen (bv. door middel van coupons)
2.2. Upload uw geldige kassaticket voor 9 juni 2021 23:59, vul de benodigde gegevens in en verstuur uw aanvraag op www.ffo.nl/delhaize. Voldoet uw kassaticket aan de voorwaarden dan ontvangt u per mail een digitale bol.com cadeaukaart t.w.v. €20,- (bij ontvangst 3 jaar geldig).

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in België woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
<3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden behalve de aankoop van 3 producten van de deelnemende merken te weten; Dreft, Antikal, Mr. Propre, Febreze, Swiffer, Dash, Ariel en Lenor (pick&mix).
3.4 Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties/prijskortingen (bv. door middel van coupons) en alleen geldig bij Delhaize, AD Delhaize en Proxy.
3.5 Eén deelname per huishouden.
3.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.7 P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.8 U bent verplicht uw originele kassaticket te bewaren tot het einde van de actie.
3.9 P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw kassaticket op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit kassaticket niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u de bol.com cadeaukaart niet.
3.10 Medewerkers van Delhaize group (Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize) in België zijn uitgesloten van deelname.
3.11 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct e-mailadres. Op dit emailadres ontvangt de deelnemer zijn bevestiging. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze e-mail en de ontvangst van de bol.com cadeaukaart. Heeft u na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Neem dan binnen de actieperiode (dus voor 9 juni 2021 23:59) contact op via de contactpagina op www.ffo.nl/delhaize.
3.12 FFO Nederland, als beheerder van de website www.ffo.nl/delhaize en Procter & Gamble DCE BV, als organisator van deze promotie, zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens. FFO Nederland zal de gegevens die u met haar deelt via haar website verwerken in lijn met haar privacybeleid en met als doel u deze promotie te verstrekken. FFO Nederland zal uw gegevens niet meedelen aan derde partijen en zal uw gegevens onmiddellijk na het verstrekken van deze promotie verwijderen. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die FFO Nederland over u heeft, uitoefenen door contact op te nemen met FFO Nederland via info@ffo.nl. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u ook steeds het privacybeleid op www.ffo.nl/delhaize van FFO Nederland en het privacybeleid op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml van Procter & Gamble consulteren.

4. Bol.com cadeaukaart
4.1 Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u per mail een digitale bol.com cadeaukaart t.w.v. €20,- (na ontvangst 3 jaar geldig).
4.2 Met een geldig kassaticket kunt u 1 bol.com cadeaukaart aanvragen. Het vaker uploaden van hetzelfde kassaticket is zinloos.

5. Kassaticket
5.1 U kunt uw kassaticket alleen uploaden op www.ffo.nl/delhaize. Na het uploaden wordt uw kassaticket gecontroleerd, voldoet u aan de voorwaarden dan ontvangt u per mail een bol.com cadeaukaart.
5.2 Op uw kassaticket staat de aankoop vermeld van 3 producten van de deelnemende merken te weten; Dreft, Antikal, Mr. Propre, Febreze, Swiffer, Dash, Ariel en Lenor (pick&mix) bij een fysieke winkel van Delhaize group (Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize) en de webshop in België (www.delhaize.be) tussen 20 mei 2021 00:00 en 26 mei 2021 23:59. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere acties/prijskortingen (bv. door middel van coupons).

6. Uitkering van de Bol.com cadeaukaart
6.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen hebben recht op een gratis bol.com cadeaukaart t.w.v. €20,-.
6.2 U kunt alleen vóór 9 juni 2021 23:59 een kassaticket uploaden waarop een aankoop van 3 producten van de deelnemende merken te weten; Dreft, Antikal, Mr. Propre, Febreze, Swiffer, Dash, Ariel en Lenor (pick&mix) vermeld staat bij een fysieke winkel van Delhaize group (Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize) of de webshop in België (www.delhaize.be) tussen 20 mei 2021 00:00 en 26 mei 2021 23:59. Voldoet uw kassaticket niet aan deze voorwaarden dan ontvangt u de bol.com cadeaukaart niet. U ontvangt hierover geen bericht. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere acties/prijskortingen (bv. door middel van coupons).
6.3 De aanvraag van de bol.com cadeaukaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De bol.com cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten van P&G.
6.4 Bij weigering of niet aanvaarding van de bol.com cadeaukaart of de aan de actie verbonden voorwaarden, zal de cadeaukaart niet worden verstuurd.
6.5 Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde cadeaukaart is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze actie en/of het gebruik van de cadeaukaart.
6.6 Deze actie wordt afgesloten op 9 juni 2021 23:59. Na deze datum kunt u geen aanspraak meer maken op een bol.com cadeaukaart.

7. Klachten
7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend via het contactformulier op www.ffo.nl/delhaize