Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst P&G ten aanzien van deze actiesite (https://ffo.nl/carrefour) op het volgende:
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van P&G en/of de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P&G en/of door hen ingeschakelde derden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan P&G en de door hun ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. P&G en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. P&G en de door hun ingeschakelde hulppersonen en/of derden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van P&G, welke geen eigendom zijn van P&G. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van P&G.